MUZIEK VAN JAN WELMERS

Muziek in utrechtse binnenstadskerken

Naast componist was Jan Welmers ook docent. Hij werkte van 1974 tot 1993 als hoofdvakdocent Orgel aan het Utrechts Conservatorium. Dat heeft zijn sporen nagelaten: in verschillende grote Utrechtse binnenstadskerken zijn oud-leerlingen van hem werkzaam. In de Domkerk zijn Jan Hage en Remco de Graas aangesteld, in de Nicolaïkerk Ko Zwanenburg en Berry van Berkum en in de Jacobikerk Gerrit Christiaan de Gier.

 


Componerende leerlingen

Zoals Jan Welmers werd geïnspireerd door Bach, Reger, Messiaen en Van Baaren is Welmers weer een inspiratiebron geworden voor de nieuwe generatie componisten. Verschillende van Jan Welmers’ leerlingen zijn, door hem geïnspireerd, als componist actief, zoals Willem Tanke, Berry van Berkum en Jan Hage. Ook van hen zullen tijdens dit festival composities ten gehore worden gebracht. 

 


UITVOERENDEN

Om het belang van Jan Welmers voor de Utrechtse muziekcultuur te benadrukken zijn de uitvoerenden zoveel mogelijk gerekruteerd van Utrechtse bodem. Jan Welmers componeert niet alleen, hij is ook zeer betrokken bij de uitvoering van zijn werk. Uitvoerenden zijn naast de organisten van de grote Utrechtse kerken, de Domcantorij onder leiding van Remco de Graas, het koor Hollands Vocaal Ensemble onder leiding van Fokko Oldenhuis, Het Orgel Trio (HOT), Willem Tanke en tal van instrumentale en vocale solisten.

 

Naast de uitvoering van de werken zal er, in verband met de ingewikkelde logistiek, ook het nodige floor-management moeten zijn. Hiervoor zorgen de vrijwilligersorganisaties van de verschillende kerken, aangestuurd door een of meerdere studenten van de faculteit Muziekmanagement van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Hollands Vocaal Ensemble